Skidsport förr i tiden

Prislista 1919

1:a pris Elma Andersson Kojkul 5 kr.
2:a pris Elin Engström Sudock 4 kr.
3:e pris Brita Mattsson Kojkul 3 kr.
4:e pris Vilma Larsson Sudock , 2 kr.
5:e pris Sara Larsson Kojkul 1 kr.

(
Stavat enl. reportage)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolan 1920

Beträffande den tidigare skidåkningen i Kåikul kan nämnas att det förekom en damtävling, troligen omkring 1919. Den refererades i en tidning enligt följande:

 “Skidtävling för damer var anordnad i Kojkul söndagen den 28 febr.I tävlingen deltogo 12 flickor från Kåjkul med närliggande byar. Banan 5 km., löptes ut av samtliga deltagare. Föret var ej det bästa men det oaktat gav tävlingen följande goda reslutat. Anna Karlsson 37 min. 25 sek., Maja Mattsson 37 min, 22 sek., Siri Karlsson 38 min. 40 sek., Ida Engström 45 min. 9 sek., Vilma Larsson 3 min. 4 sek., Elma Andersson 30 min. 40 sek., Brita Mattsson 32 min. 2 sek., Sara Larsson 35 min. 11 sek., Hedvig Nordlund 39 min. 35 sek., Den sistnänmda hade löpt två och en halv km. på 13 minuter och tog således för stark fart från början annars torde hon haft utsikter till första pris. Till priser åt de 5 bästa tävlande hade kronojägaren
O Englund, ex. banv. And. Andersson m.fl. erlagt tillhopa 15 kronor, och utföll prisen sålunda:
( Se lista till vänster!)

Prisdomare var lärarinnan Hedy. Nyström, kontrollanter ex. banv. And. Andersson och kronojägare O. Englund i Kejta. Efter prisutdelningen vidtog ett gemensamt samkväm, skrives till N.T.”

Det framgår inte av det gulnade tidningsurklippet vilket år det hände eller vilken tidning som hade infört referatet.  

Nedtecknat av Eivor Auna